S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
B  iuletyn Informacji Publicznej

               Realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej, oddajemy do dyspozycji Państwa

Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Publikator ten jest kontynuacją i uzupełnieniem dostarczanych dotychczas informacji na naszych stronach internetowych a także dostępnych w Bibliotece Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zapewniając możliwość szerszego niż dotąd wyboru informacji tworzony Biuletyn pozwoli na pełniejsze realizowanie zapotrzebowania społecznego do uzyskiwania wiedzy o działalności organów władzy publicznej oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne na obszarze województwa śląskiego. Zakładamy systematyczne uzupełnianie zawartości informacyjnej Biuletynu.
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, żeby ją uzyskać, należy zgłosić wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierający informację zawierające w przedstawionym wzorze lub wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na przeznaczonym do tego formularzu.

Informujemy, że Śląski Urząd Wojewódzki ustala ogólne warunki dla powtórnego wykorzystania wszystkich publikowanych informacji w BIP:

1. Obowiązek poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego.
2. Obowiązek dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom.

Jeśli dla poszczególnych informacji zostaną wyznaczone inne warunki od ogólnych informacja o tym pojawi się pod dana informacją.
Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej.

Nie m ozna sie dostac so bazy