S  pis podmiotów
Główny Biuletyn Informacji Publicznej
Prezydent RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm
Senat
Ministerstwa
Urzędy wojewódzkie
Strona główna Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej
Gminy i powiaty województwa śląskiego
Urzędy marszałkowskie
K  ontrole Zewnetrzne Urzędu
KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĘDU

rok 2006
Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
wystąpienie   Informacja
nakaz   Informacja

rok 2008
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2008 r.   Informacja

rok 2009
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2009 r.   Informacja

rok 2010
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2010 r.   Informacja

rok 2011
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2011 r.   Informacja

rok 2012
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w 2012 r.